Zakelijk

Bedrijven en organisaties
Voor bedrijven en organisaties geef ik workshops en lezingen over verlies en rouwprocessen.
Ook kunnen mijn diensten ingezet worden voor de begeleiding van management (leidinggevenden) en medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat een goede begeleiding door de werkgever van werknemers die een persoonlijk verlies hebben geleden, de gemiddelde verzuimduur met 25% kan verminderen.

Scholen
Voor scholen, zowel middelbaar, MBO als HBO ben ik beschikbaar als (gast)docent om deze belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen en toe te lichten. Er is bij jongeren en studenten veel behoefte aan informatie rondom rouw en verlies, zowel persoonlijk als vanuit toekomstig beroepsperspectief.

text Training
Sinds 2014 werk ik nauw samen met Monique Manders van Praktijk Leefkunst in Bemmel. Samen hebben wij een 1-daagse training uitgewerkt “Omgaan met verlies en rouw in de hulpverlening“. Deze training is op aanvraag ontwikkeld voor ambulancepersoneel (leidinggevenden, ambulancechauffeurs, ambulanceverpleegkundigen en (verpleegkundig) centralisten, zorgambulancechauffeurs en zorgambulancebegeleiders).

flyer omgaan met verlies en rouw in de hulpverlening_a4200515

Uit de brochure: De professional uit de ambulancezorg verkrijgt meer inzicht in de verlieservaring van slachtoffers, familie, dierbaren en/of nabestaanden tijdens en na de hulpverlening bij schokkende gebeurtenissen. Hulpverleners zijn van belangrijke betekenis en kunnen een positieve invloed hebben op de verlieservaring en rouw die volgt na de hulpverlening. Hulpverleners en familieleden kruisen onverwachts elkaars pad; zij delen cruciale momenten met elkaar als er sprake is van ingrijpen bij schokkende gebeurtenissen. De hulpverleningservaring blijft in de herinnering van familie/nabestaanden levenslang verbonden met de hulpverlener(s), ook al ontmoeten zij elkaar nooit meer. Omgaan met familie en patiënten vergt veel van hulpverleners als er sprake is van ingrijpen bij schokkende gebeurtenissen. Naast het uitvoeren van de cruciale medische handelingen, betekent het ook nabij durven zijn om steun en troost te bieden. Mensen worden immers plotseling met een onvoorspelbare crisissituatie geconfronteerd. Dit maakt dat zij vaak overdonderd reageren door hun machteloosheid en angst. Hulpverleners streven er in zo’n situatie continu naar om een balans te bereiken en te behouden tussen professionele afstand en menselijke nabijheid.
Door kennis te hebben van de verliescirkel, die in de training wordt gebruikt, krijgt de professional meer inzicht en handvaten om tijdens het contact met familie/nabestaanden een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het rouwproces.