Mededelingen/nieuws

juli 2020
Het Coronavirus heeft dit jaar tot grote veranderingen in onze maatschappij geleid. Het virus is op vele gebieden van invloed op ons leven en treft ons allemaal. Ook al ben je niet ziek geworden, toch merk je de gevolgen. Het is voor iedereen een verwarrende en soms angstige tijd.
Inmiddels werk ik weer bijna op de manier zoals ik altijd heb gewerkt en spreek ik graag weer een persoonlijke ontmoeting af.
Wel volg ik de adviezen van het RIVM en zal ik hierover van te voren met iedereen afspraken maken. Belangrijk daarbij is dat er geen gezondheidsklachten zijn en dat we altijd 1,5 meter afstand houden.
Mochten er in de loop van de tijd andere maatregelen van kracht worden, zal de informatie op deze pagina worden aangepast.