Verlies kent vele vormen en iedereen krijg er in zijn of haar leven mee te maken. Gedurende de loop van het leven is er sprake van ‘natuurlijk’, voorspelbaar verlies, bijvoorbeeld als de kinderen op zichzelf gaan wonen of bij het afscheid nemen van de werkkring als het pensioen in zicht komt. Dit zijn zo van die keerpunten in een leven.

Verlies van werk, van relatie, van gezondheid en van toekomstverwachtingen zoals bij ongewenste kinderloosheid, zijn voorbeelden van ingrijpende, onverwachte verliezen waar we als mens mee geconfronteerd kunnen worden. Eén van de meest ingrijpende verliezen in een mensenleven is het verlies van een dierbare door overlijden. Rouw is dan een normale, gezonde reactie op verlies; het is onherroepelijk verbonden met liefde. Het is het schrijnende gemis van dat wat niet meer is. Verliezen kan heel ingrijpend zijn en rouwen om verlies is hard werken; er wordt ook wel gesproken van ‘rouwarbeid’. Het rouwproces verloopt in fasen en het kan het uiterste van je vragen om je weer aan te passen aan een nieuwe situatie.

Hoe je met verlies omgaat hangt af van:
– wie of wat je verloren bent (waarde en betekenis)
– de wijze waarop je iemand of iets hebt verloren
– jouw sociale netwerk en steun die je wel of niet krijgt
– jouw verleden, eigen houding en persoonlijke draagkracht.

De wijze waarop zowel volwassenen als kinderen met verdriet en tegenslag omgaan heeft mij altijd bezig gehouden en geraakt. Iedereen doet dat op een eigen, unieke manier.

Ik geloof in de veerkracht die in iedereen aanwezig is om met verlies en verdriet om te gaan. Graag help ik je om die kracht te (her)ontdekken.